INTELIGENTNY SYSTEM DO AUTOMATYCZNEGO BADANIA

I CIĄGŁEJ DIAGNOZY STANU TAŚM PRZENOŚNIKOWYCH

UMOWA PBS1/A2/5/2012

W RAMACH PROGRAMU BADAŃ STOSOWANYCH

 

               

 

Przenośniki taśmowe są istotnym i powszechnie stosowanym elementem systemów transportowych zarówno w kopalniach podziemnych jak i odkrywkowych. W porównaniu do transportu oponowego czy szynowego, przenośniki taśmowe zapewniają ciągłość transportu. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie dużo większych wydajności przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów jednostkowych wydobycia.

Najdroższym elementem przenośnika taśmowego jest taśma przenośnikowa Stanowi ona od 40 do 60% ceny całego przenośnika. Podczas pracy narażona jest na działanie niekorzystnych zjawisk, które znacznie zmniejszają jej trwałość. Należą do nich: ścieranie, rozciąganie, zrywanie, przecinanie, pęknięcia, rozwarstwienia i nierównomierne warunki pracy ze względu na zmienne warunki eksploatacyjne (temperatura, atmosfera, obciążenie, siła napinająca taśmę).

Należy wspomnieć, że nawet krótki i niezaplanowany przestój w pracy przenośnika, spowodowany z jego uszkodzeniem, pociąga za sobą ogromne koszty dla przedsiębiorcy. Nie wiążą się one tylko z zakupem nowej taśmy, ale również z przerwą w wydobyciu i zatrzymaniem całego ciągu technologicznego.

Wczesna wiedza o uszkodzeniu i umiejętność jego zinterpretowania daje możliwość kontrolowania niepokojących zmian (próg ostrzegawczy), bądź interwencji zanim dojdzie do awarii (próg alarmowy). Wdrożenie w zakładach górniczych automatycznych systemów diagnostycznych pozwala uniknąć zarówno awaryjnych przerw w pracy przenośnika jak i tych wynikających z potrzeby sprawdzenia jego stanu. Dzięki temu możliwe jest ekonomiczne planowanie napraw, które minimalizuje koszt przestojów i w wielu przypadkach również wyklucza konieczność inwestowania w zakup nowych części.

Inteligentny system do automatycznego badania i ciągłej diagnozy taśm przenośnikowych umożliwia:

• ocenę stanu technicznego taśmy,

• predykcję czasu pracy,

• detekcję uszkodzeń okładek, rdzenia i obrzeży,

• wykrywanie rozcięć wzdłużnych,

• kontrolę bezpieczeństwa eksploatacji taśmy.