•  Nagroda I Stopnia w Konkursie Wrocławskiej Rady FSNT NOT za "Opracowanie, wykonanie i uruchomienie wysokiej rozdzielczości systemu automatycznej diagnostyki taśm przenośnikowych z rdzeniem z linkami stalowymi w PGE GiEK S.A. Oddział KWB TURÓW w Bogatyni"


                                                                                                                      

•   Srebrny medal na międzynarodowym konkursie innowacji Eureka w Brukseli (International Eureka Contest - Brussels Innova 2014) za "System wysokiej rozdzielczości do diagnostyki taśm przenośnikowych z linkami stalowymi (HRDS)"

                                                                                                         

 

 •  Wyróżnienie w Konkursie MISTRZ TECHNIKI 2014/2015 za opracowanie innowacyjnego rozwiązania pt.: "Opracowanie, wykonanie i uruchomienie wysokiej rozdzielczości systemu automatycznej diagnostyki taśm przenośnikowych z rdzeniem z linkami stalowymi w PGE GiEK SA Oddział KWB Turów w Bogatyni"


                                                                                                                                               

•   Uzyskanie 4 patentów:

o    Patent. Polska, nr 216253. Urządzenie do miejscowego badania taśm przenośnikowych. Zgłosz. nr 393273 z 14.12.2010

o    Patent. Polska, nr 220897. Sposób wykrywania rozcięć wzdłużnych taśm przenośnikowych i urządzenie do pomiaru szerokości taśm przenośnikowych. Zgłosz. nr 393274 z 14.12.2010

o    Patent. Polska, nr 220889. Sposób wykrywania rozcięć wzdłużnych taśm przenośnikowych i urządzenie do pomiaru szerokości taśm przenośnikowych. Zgłosz. nr 393276 z 14.12.2010

o    Patent. Polska, nr 201235. Sposób łączenia taśm przenośnikowych z linkami stalowymi i urządzenie do łączenia taśm przenośnikowych z linkami stalowymi : Int.Cl. B29C 35/18, B30B 12/00, B65G 15/30. Zgłosz. nr 364238 z 24.12.2003. Opubl. 31.03.2009.

 

•   2 zgłoszenia patentowe:

o    zgłoszenie patentowe: Metoda do ciągłego monitorowania długości i wydłużeń taśmy przenośnikowej będącej w ruchu, nr P.413937 z 14.09.2015 r.

o    zgłoszenie patentowe: Urządzenie do oceny zmian profilu poprzecznego i wzdłużnego taśm przenośnikowych, nr P.418454 z  24.08.2016 r.