Projekt zatytułowany „Inteligentny system do automatycznego badania i ciągłej diagnozy stanu taśm przenośnikowych” finansowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Badań Stosowanych.