A: Moduł wizyjny

Stanowi rozwinięcie wykonanego przez autorów systemu  wizyjnego opracowanego w ramach wcześniej prowadzonych grantów. Do tej pory zbudowano laboratoryjny przenośnik do badania stanu taśm przenośnikowych w ruchu wraz z urządzeniem wizyjnym pozwalającym na rejestrację cyfrowego obrazu uszkodzeń okładek taśm o  szerokości do 400 mm wraz algorytmami do identyfikacji uszkodzeń i ich analizy. W wyniku prowadzonych prac badawczych zgłoszono 4 wnioski patentowe. Dostosowano również system do skali realnych urządzeń transportowych (o szer. taśmy do 2250-2400 mm) oraz stworzono oprogramowanie integrujące zebrane dane o uszkodzeniach taśm z informacjami z innych źródeł w tym projektowanych czujników mechatronicznych zapobiegających uszkodzeniom katastroficznym (np. przecięciom taśmy i zerwaniu obrzeży).

Powrót