B: Moduł magnetyczny

Wykorzystuje sygnały diagnostyczne z listwy pomiarowej urządzenia do diagnostyki magnetycznej rdzenia taśm typu St. Przeprowadzona wcześniej modernizacja urządzenia diagnostycznego z systemu EyeQ pomimo 6-krotnego zwiększenia rozdzielczości (wzrost liczby torów pomiarowych z 4 do 24) nie zapewnia wystarczającej rozdzielczości identyfikacji uszkodzeń na przekroju taśmy. Najnowsze rozwiązania oferują powyżej 100 czujników na szerokości taśmy, co zapewnia identyfikację uszkodzeń pojedynczych linek. Zastosowano więc listwę pomiarową o wysokiej rozdzielczości, lecz jedynie jako źródło diagnostycznych sygnałów pomiarowych informujących o zmianie pola magnetycznego linek na skutek ich uszkodzeń. Do automatycznej i inteligentnej interpretacji (w tym celu wykorzystano adaptacyjne algorytmy uczące się i sztuczną inteligencję) użyto własnych algorytmów do przetwarzania sygnałów. Ten obszar tematyczny jest mocną stroną wnioskodawców z uwagi na doświadczenia w automatycznej akwizycji i interpretacji drganiowych sygnałów diagnostycznych maszyn górniczych, w tym przekładni i napędów przenośników.

 System HRDS

wdrożenie w Kopalni Węgla Brunatnego Turów

 

 Aktualna wersja DIAGBELT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót