D: Moduł prewencyjny

Wykorzystuje obrazy z modułu  wizyjnego i informacje z czujników mechatronicznych w celu zapobiegania katastroficznym uszkodzeniom taśmy prowadzącym do postoju awaryjnego. Na skutek rozcięcia taśmy zazwyczaj dochodzi do zmiany szerokości taśmy. Może się ona zmniejszyć, gdy rozcięte części nałożą się jedna na drugą lub powiększyć, gdy obie części się rozchylą np. pod naciskiem urobku. Informacje o zmianie szerokości taśmy w połączeniu z informacjami z pomiarów systemem wizyjnym i sygnałami z czujników mechatronicznych zintegrowanych z systemem ABCDE pozwalają na wysłanie różnych kodów alarmowych (np. w postaci SMSa) lub nawet na prewencyjne zatrzymanie przenośnika nim dojdzie do rozwinięcia przecięcia na znacznej długości taśmy (czasami rozcięciu ulega cała pętla taśmy)  i pojawienia się znacznych strat wynikających ze zniszczenia drogiej taśmy (1200zł – 1400 zł/m), kosztów usunięcia rozsypanego urobku oraz strat spowodowanych wstrzymaniem transportu i produkcji.

 

Schemat stanowiska pomiarowego do wykrywania przecięć wzdłużnych

Powrót