1. „Wykorzystanie urządzeń diagnostycznych (NDT) do kontroli i oceny jakości wykonywanych napraw i połączeń taśm przenośnikowych (na przykładzie PGE GiEK S.A. Oddział KWB Turów)” – autor: mgr inż. Arkadiusz Domański – praca inżynierska

2. „Metody termograficzne w ocenie stanu zużycia elementów przenośnika taśmowego” – autor: mgr inż. Martyna Konieczna – praca inżynierska

3. „Ocena efektywności diagnostyki rdzenia taśm przenośnikowych na podstawie zmodernizowanego systemu EyeQ (na przykładzie PGE GiEK S.A Oddział KWB Turów)” – autor: mgr inż. Arkadiusz Domański – praca magisterska

4. Trwałość taśm przenośnikowych i ich połączeń w aspekcie stosowania urządzeń diagnostyki bezinwazyjnej (na przykładzie PAK KWB Konin S.A.)" - mgr inż. Adam Słupicki - praca magisterska