1. Potrzeba opracowania własnych urządzeń diagnostycznych do automatycznej oceny stanu taśm przenośnikowych w kopalniach odkrywkowych

 

2. Novel approaches for proccesing of multi-channels NDT signals for damage detection in conveyor belts with steel cords 

 

3. Przegląd najnowszych urządzeń NDT do diagnostyki taśm przenośnikowych 

 

4. Badania eksperymentalne stanu technicznego elementów przenośnika taśmowego z wykorzystaniem metod termowizyjnych 

 

5. Conveyor belt condition evaluation via non-destructive testing techniques

 

6. Metody badania stanu technicznego i pracy elementów przenośnika taśmowego 

 

7. Możliwości automatyzacji detekcji uszkodzeń taśmy w odstawie przenośnikami taśmowymi 

 

8. Optyczne urządzenie do wizualnej oceny stanu powierzchni taśm przenośnikowych 

 

9. Możliwości wykorzystania systemów wizyjnych do oceny stanu taśm przenośnikowych i złączy w kopalniach podziemnych 

 

10. Oszacowanie kosztów wymian taśm w kopalni podziemnej z uwzględnieniem konsekwencji awarii taśm i wdrożenia urządzeń prewencyjnych 

 

11. Wykorzystanie systemu diagnostycznego do oceny stanu taśm i połączeń w fazie ich użytkowania i produkcji 

 

12. A procedure of damage detection in conveyor belts using infrared thermography

 

13. Inteligentny system do automatycznego badania i ciągłej diagnozy stanu taśm przenośnikowych – cele i założenia projektu badawczego 

 

14. Investigations of conveyor belts condition in the institute of mining engineering at Wroclaw University of Technology

 

15. Eksploatacyjny współczynnik bezpieczeństwa taśm przenośnikowych z linkami stalowymi

16. Prognozy zmiany stanu rdzenia taśm typu ST w zależności od czasu pracy odcinków I długości przenośnika

17. Diagnostyka taśm przenośnikowych z linkami stalowymi – System HRDS i jego wdrożenie

18. A high-resolution system for automatic diagnosing the condition of the core of conveyor belts with steel cords

19. Diagnostyka taśm na przenośnikach dalekiego zasięgu dla górnictwa skalnego

20. Inteligentny system diagnostyki taśm przenośnikowych - koncepcja

21. A high-resolution system for automatic diagnosing the condition of the core of conveyor belts with steel cords (program konferencji, Liptovsky Mikulas 2014)

22. Condition monitoring of conveyor belts as a tool for proper selection of their replacement time (program konferencji, Lyon 2014)

23. Operational Safety of Steel-Cord Conveyor Belts under Non-Stationary Loadings (program konferencji, Lyon 2014)

24. Maintenance of Belt Conveyor Systems in Poland – An Overview

25. Referaty z realizacji Projektu NCBiR, Ścieżka A, nr 178633 pt. "Inteligentny system do automatycznego badania i ciągłej diagnozy stanu taśm przenośnikowych" (program konferencji, Kudowa Zdrój 2014)

26. Bez korków i hałasu

27. ABCDE diagnozy taśm

28. Urządzenie do ciągłego, różnicowego pomiaru grubości taśm przenośnikowych na całej ich szerokości (projekt wynalazczy)

29. A high resolution system for automatic diagnosing the condition of the core of conveyor belts with steel cords

30. Evaluation of the quality of steel cord belt splices based on belt condition examination using magnetic techniques

31. Inteligentny system diagnostyki taśm przenośnikowych - możliwości aplikacyjne systemu i jego modułów

32. Why Weibull distribution can be used to describe belt segment and belt loop operating time and why it is not enough to use it to predict remaining belt life?

33. Condition monitoring of textile belts in the light of research results of their resistance to punctures investigations (potwierdzenie przyjęcia artykułu do druku)

34. A review of diagnosis of steel cord conveyor belt cores condition, with applicability to puncture resistance and operations in Poland

35. Energy saving solutions for belt conveyors in lignite surface mines

36. Propozycja metody przetwarzania wielowymiarowego sygnału NDT na potrzeby oceny stanu technicznego taśmy z linkami stalowymi

37. Inteligentny system diagnostyki taśm przenośnikowych - budowa i działanie