Opracowanie systemu do automatycznej diagnostyki taśm przenośnikowych z rdzeniem z linkami stalowymi.

 System składa się z wielu modułów, które łączy rdzeń systemu. Zarządza on bazą danych źródłowych i przetworzonych oraz zapewnia wymianę danych pomiędzy modułami i bazą. Moduły są tworzone niezależnie co zapewnia naturalną kolejność tworzenia systemu. Wcześniejsze prace z listwą pomiarową systemu EyeQ pokazały, że dokonane modyfikacje pozwalają zwiększyć rozdzielczość informacji źródłowych. Przejęcie sygnałów źródłowych i ich przetworzenie odbyło się przy pomocy interakcyjnych narzędzi dostępnych w programie LabView.

Aby umożliwić użytkownikowi pomiary przy użyciu zmodyfikowanego systemu niezbędne stało się stworzenie specjalnej aplikacji do akwizycji danych działającej na przenośnym urządzeniu typu tablet – modułu akwizycyjnego. Choć moduł akwizycyjny jest samodzielną aplikacją pozwalającą obsługiwać i wizualizować dane źródłowe oraz wykonywać operacje przydatne do realizacji na miejscu przy przenośniku to jednak nie jest wystarczający, gdyż zebrane dane trzeba importować do stworzonej bazy z której mogłyby pobierać je inne moduły m.in. takie jak wizualizacyjny, analityczny, czy moduł do tworzenia raportów.

W drugiej kolejności konieczne było więc stworzenie rdzenia systemu, który zarządzałby danymi i pozwalał na ich archiwizację. Struktura bazy danych zarządzanych przez rdzeń nie jest kompletna, bo w miarę dodawania pozostałych modułów pojawiać się będą nowe pliki zawierające przetworzone dane źródłowe do postaci wykorzystywanej w tych modułach. Rdzeń systemu w trakcie tworzenia systemu będzie więc rozbudowywany o nowe funkcje w miarę dodawania nowych modułów do systemu głównego. Na tym etapie zaimplementowany rdzeń systemu zarządzający danymi źródłowymi pozwala pobierać dane z urządzenia polowego i składować je w specjalnie do tego celu przygotowanej strukturze katalogów. Zarządzanie danymi źródłowymi jest najważniejszą częścią bazy, gdyż wszystkie pozostałe moduły będą je wykorzystywać.

Walidację systemu przeprowadzono na stanowisku pomiarowym w Instytucie Górnictwa Politechniki Wrocławskiej.  Badania przeprowadzono na taśmie typu St 1600 o szerokości 400 mm i długości 17m, przy prędkościach  taśmy w zakresie od 0 do 7.5 m/s. Przeprowadzone testy systemu wykonano w celu potwierdzenia skuteczności i prawidłowości działania poszczególnych jego składników. Dokonywano na bieżąco weryfikacji i usuwania błędów sprzętowych jak i oprogramowania. Po akceptacji i niezbędnych poprawkach system był gotowy do przeprowadzenia pomiarów na przenośnikach w kopalni.

Testy systemu w KWB Turów zostały przeprowadzone na czterech przenośnikach nadkładowych oraz dwóch pochylnianych. Polegały na sprawdzeniu poszczególnych jego  funkcji takich jak:

- poprawność uruchamiania i sprawność poszczególnych składników systemu,

- poprawność rejestracji sygnałów ze wszystkich kanałów (24 kanały),

- identyfikacja pętli na podstawie sygnałów z zamontowanych markerów (magnesów),

- moduł akwizycji oraz szybki podgląd zarejestrowanych danych,

- inne parametry pomiaru takie jak miejsce montażu głowicy i jej odległość od badanej taśmy, usytuowanie magneśnicy w stosunku do głowicy magnetycznej.

Ponadto testy w kopalni miały na celu zebranie informacji na temat pracy systemu w różnych warunkach środowiskowych, jego odporności na przypadkowe błędy czy wpływ czynników niezależnych (pola elektromagnetyczne, przepięcia sieci, zasilanie z agregatu). Sprawdzono również  funkcjonalność skrzyni pomiarowej  (stopień ochrony elementów systemu przed pyłem węglowym oraz zawilgoceniem).

Powrót