Zbudowanie systemu pomiarowego do diagnostyki stanu rdzenia taśm przenośnikowych.

System pomiarowy składa się z rejestratora Belt Scanner firmy Belt Guard, dwóch listw magnesu stałego, listwy pomiarowej, tachometru oraz komputera mobilnego.

 

 

Urządzenia systemu pomiarowego.

 

Listwa pomiarowa zbudowana jest z siedmiu modułów, z których każdy posiada 16 cewek pomiarowych ustawionych co 25 mm (rysunek poniżej).  Cewki  posiadają dwa bieguny - dodatni i ujemny – dzięki czemu możliwy jest pomiar dwubiegunowy. Sygnały pomiarowe z cewek indukcyjnych są wzmacniane, a następnie gromadzone w rejestrze przesuwnym i wysyłane do rejestratora. Czułość cewek oraz częstotliwość pomiaru  jest ustawiana przez operatora.

 

Rejestrator gromadzi dane z listwy pomiarowej, a podpięty do niego komputer umożliwia zapis danych oraz  ich eksport do pliku CSV (Comma Separated Values). Dane z pliku CSV są następnie wczytywane i przetwarzane przez specjalny program napisany w środowisku LabView.

 

Cewki pomiarowe

Powrót