Opracowanie systemu wizyjnego do oceny stanu taśmy na podstawie obrazu z kamery wideo.

System wizyjny opiera się w głównej mierze na detekcji krawędzi, czyli obiektów stanowiących pewnego rodzaju zaburzenie, znacznie wyróżniające się na jednorodnym tle. Dlatego też dla systemu wizyjnego mniejsze znaczenie na nazwanie uszkodzenia a większe możliwość jego wykrycia z jak największą dokładnością.  Dlatego też skoncentrowano się przede wszystkim na opracowaniu metodyki identyfikacji uszkodzeń, czyli możliwości wykrywania dowolnych uszkodzeń (krawędzi nieciągłości) widocznych na powierzchni taśmy w określonych warunkach laboratoryjnych na stanowisku badawczym.

System został przetestowany na przenośniku taśmowym dla taśm o szerokości 400 mm. System funkcjonuje, mierzy szerokość taśmy, wykrywa uszkodzenia mierząc ich długość. Niezbędne jest jednak zakupienie 2 lub 3 dodatkowych kamer i rozbudowa oprogramowania. Tak aby system wizyjny obejmował swoim działaniem całą szerokość taśmy.


System wizyjny zainstalowany na stanowisku badawczym

Podjęte zostały również próby wykrywania uszkodzeń przy użyciu kamery termowizyjnej wysokiej rozdzielczości. Efekty prac nie pozwalają obecnie zastosować termografii w detekcji uszkodzeń taśmy, lecz stanowią obiecujący materiał do dalszych badań. Efektem tych badań jest praca inżynierska inż. Martyny Koniecznej  „Metody termograficzne w ocenie stanu zużycia elementów przenośnika taśmowego”, 2013.

Powrót