Opracowanie systemu pomiarowego do wykrywania przecięć wzdłużnych taśmy

Konieczne okazało się zbudowanie systemu, który w sposób ciągły będzie monitorował stan pracy przenośnika, a w przypadku wystąpienia takiego uszkodzenia będzie natychmiast zatrzymywał przenośnik, tak żeby długość rozcięcie taśmy przez przedmiot obcy była jak najkrótsza. System do wykrywania katastroficznych pęknięć wzdłużnych taśmy bazuje na czujnikach zbiegania taśmy, z tą różnicą, że dokładny pomiar położenie dwóch brzegów taśmy odbywa się w sposób ciągły. Natomiast wszystkie oferowane na rynku czujniki zbiegania taśmy działają w systemie zero jednakowym, co oznacza: praca poprawna lub zbieganie taśmy.

 

Stanowisko pomiarowe stanowi krótki przenośnik taśmowy z taśmą o szerokości 400mm, elementy składowe stanowiska pokazuje rysunek poniżej.

 

 

 

 

Widok stanowiska pomiarowego

Konstrukcję nośną stanowiska badawczego stanowi rama stalowa (1) wykonana z profili, połączonych ze sobą technologią spawania, następnie tak wyspawane elementy są łączone za pomocą śrub. Stosunkowo małe wymiary gabarytowe przenośnika badawczego (długość około 10m) stwarzają doskonałe możliwości badawcze opisywanego systemu. Na taśmie przenośnikowej (2) zostaną wykonane podcięcia krawędzi na różnych długościach i w różnych wariantach podcięć obu brzegów taśmy, tak aby zasymulować wszystkie możliwe stany pracy taśmy (zbieganie, rozcięcia wzdłużne powodujące zsuwanie oraz wzajemnie rozsuwanie brzegów taśmy) oraz przebadać zdolność systemu do wykrywania tego typu uszkodzeń. Odpowiednio zmodyfikowane czujniki zbiegania taśmy (4) są mocowane do konstrukcji trasy przenośnika badawczego za pomocą blach (3). Modyfikacja czujników zbiegania taśmy polegać będzie na zamianie elementów, które mają kontakt z taśmą z rolek na elementy ślizgowe. Druga modyfikacja będzie polegała na zamontowaniu wewnątrz czujnika enkodera, dzięki któremu z zadowalającą dokładnością będziemy uzyskiwać informację o położeniu obu brzegów taśmy. Wspomniane modyfikacje szerzej będą opisane w kolejnym punkcie niniejszej pracy. Na rzeczywistym przenośniku konieczne jest badanie stopnia załadowania przenośnika, dlatego już na etapie testowania systemu na stanowisku badawczym, wprowadzono enkoder (5) z ramieniem i rolką, który odpowiednio wyskalowany będzie przekazywał informację o stopniu załadowania przenośnika taśmowego.

Powrót