Czas realizacji projektu zaplanowany został na okres od 01.10.2012 r. do 30.09.2015 r. Realizowanie projektu zostało podzielone na sześć zadań, których zakres przedstawiono poniżej.

Zadanie 1

STATUS: ZAKOŃCZONO, data zakończenia zadania: 28.02.2013 r.

Opracowanie szczegółowej koncepcji systemu ABCDE (Automatic Belt Condition Diagnostic Equipment) obejmującej moduły A-E, przy czym:

A: System wizyjny,

B: System magnetyczny,

C: System prognozujący,

D: System zapobiegania uszkodzeniom katastroficznym,

E: System wyznaczający wskaźnik bezpieczeństwa.

Zadanie 2

STATUS: ZAKOŃCZONO, data zakończenia zadania: 31.08.2013 r.

Opracowanie i analiza dostępnych na rynku urządzeń i technologii pomiarowych NDT (nieniszczące) do badania taśm i innych materiałów wraz z możliwością ich zaadaptowania i wykorzystania we własnych rozwiązaniach. Opracowanie projektu własnych rozwiązań w zakresie modyfikowanych modułów (A i B) oraz nowych modułów (C i D) wraz z ich dostosowaniem do pomiarów na rzeczywistych przenośnikach w warunkach ruchowych.

Zadanie 3

STATUS: ZAKOŃCZONO, data zakończenia zadania: 31.12.2013 r.

Realizacja własnych rozwiązań dla samodzielnych modułów A, C-E oraz modyfikacja i adaptacja zakupionego urządzenia magnetycznego stanowiącego element tworzonego modułu B. Sukcesywne dostosowywanie systemu badawczego.

Zadanie 4

STATUS: ZAKOŃCZONO, data zakończenia zadania: 30.09.2014 r.

Opracowanie metod zapisu danych, testowanie funkcjonalności i weryfikacji poprawności rozwiązań dla każdego z modułów A-E. Sukcesywna rozbudowa systemu badawczego.

Zadanie 5

STATUS: ZAKOŃCZONO, planowana data zakończenia: 31.03.2015 r.

Opracowanie zintegrowanego systemu obejmującego wszystkie moduły w jednym programie wraz z określeniem poziomu wiarygodności uszkodzeń. Zakończenie rozbudowy systemu badawczego.

Zadanie 6

STATUS: ZAKOŃCZONO, planowana data zakończenia: 30.09.2015 r.

Opracowanie zintegrowanego zapisu uszkodzeń, metod łącznego testowania funkcjonowania i wiarygodności rozpoznania uszkodzeń i awarii.