W ramach realizacji zadań z projektu „Inteligentny system do automatycznego badania i ciągłej diagnozy stanu taśm przenośnikowych” osiągnięto następujące rezultaty:

1. Określono wymagania dla części (sprzętowej oraz oprogramowania) przeznaczonych do diagnostyki rdzenia taśm przenośnikowych oraz modułu analiz sygnałów i analiz statystycznych.

2. Zebrano informacje dotyczące światowych rozwiązań w zakresie wykrywania rozcięć taśm oraz uszkodzeń linek nośnych taśm przenośnikowych, przeanalizowano uzyskane wyniki, wykonano ocenę ekonomiczną oraz wybrano rozwiązania dla potencjalnych klientów. Ponadto przedstawiono propozycję własnego rozwiązania w zakresie wykrywania rozcięć wzdłużnych i uszkodzeń linek nośnych taśm przenośnikowych.

3. Opracowano system do automatycznej diagnostyki taśm przenośnikowych z rdzeniem z linkami stalowymi.

4. Został zbudowany system pomiarowy do diagnostyki stanu rdzenia taśm przenośnikowych.

5. Opracowano system wizyjny do oceny stanu taśmy na podstawie obrazu z kamery wideo.

6. Opracowano system pomiarowy do wykrywania przecięć wzdłużnych taśmy