1. Opracowano, wykonano i uruchomiono wysokiej rozdzielczości system do automatycznej diagnostyki taśm przenośnikowych z rdzeniem z linkami stalowymi w PGE GiEK S.A. oddział KWB TURÓW w Bogatyni.


Poprzez wprowadzenie nowego systemu do KWB Turów w Bogatyni osiągnięto następujące korzyści:

•    Zwiększono 6-krotnie rozdzielczość (w porównaniu do poprzednio stosowanego systemu) i przez to precyzji, detekcji i lokalizacji uszkodzeń,

•    Zautomatyzowano detekcję uszkodzeń i złącz,

•    Możliwa jest szybsza ocena stanu rdzenia,

•    Ułatwiono obsługę urządzenia – obsługa poprzedniej wersji była uciążliwa, a elektronika przestarzała i zużyta,

•    Możliwe jest dokonanie oceny stanu taśmy bezpośrednio na przenośniku,

•    Zwiększenie otwartości systemu na dalsze modyfikacje,

•    Możliwa kontroli jakości napraw i połączeń wykonanych przez firmy zewnętrzne na zlecenie kopalni,

•    Wzrósł łączny czas pracy taśm (nowych i po I/II regeneracji) dzięki kierowaniu ich we właściwym momencie do regeneracji,

•    Wzrost udziału taśm kwalifikujących się do regeneracji.

 

2. W 2016 r. zrealizowano umowę na roczne badanie rdzenia taśmy z linkami stalowymi za pomocą systemu automatycznej oceny stanu z opcją predykcji DIAGBELT w warunkach O/ZG "Polkowice-Sieroszowice" na zlecenie KGHM Polska Miedź S.A.