Dr hab. inż. Leszek Jurdziak, prof. nadzw. PWr

Kierownik Zakładu Ekonomiki Przemysłu i Geoekonomii na Wydziale Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej i wykładowca w "Polsko-Amerykańskiej Szkole Biznesu" przy Politechnice Wrocławskiej i Krakowskiej.

Jest absolwentem: matematyki stosowanej na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki – 1982 r. (metody stochastyczne w górnictwie) i Wydziału Górniczego – 1988 r. (podziemna eksploatacja złóż) na Politechnice Wrocławskiej. Jest koordynatorem studiów magisterskich Mining and Power Engineering prowadzonych w języku angielskim na WGGG Politechniki Wrocławskiej. Jest autorem i współautorem ponad 167 publikacji w tym 1 monografii: “Analiza ekonomiczna funkcjonowania kopalni węgla brunatnego i elektrowni z wykorzystaniem modelu bilateralnego monopolu, metod optymalizacji kopalń odkrywkowych i teorii gier” oraz 30 artykułów na międzynarodowych konferencjach.

Specjalizuje się w zastosowaniach matematyki, metod komputerowych i ekonomii w górnictwie, w tym: komputerowo wspomaganymi programami do zarządzania eksploatacją systemów maszynowych, niezawodnością systemów transportowych i ich podzespołów, analizami ekonomicznymi ich eksploatacji, metodami stochastycznymi w górnictwie i modelami symulacyjnymi, ocenami ekonomicznymi decyzji inwestycyjnych, analizami ryzyka, zastosowaniami zintegrowanego oprogramowania geologiczno-górniczego, zagadnieniami optymalizacji ekonomicznej rozwoju kopalń oraz modelowaniem współdziałania kopalń i elektrowni na liberalizowanym rynku energetycznym. Jego artykuły można znaleźć na internetowych stronach:
http://www.cire.pl/autor,2,31,0.html
http://pl.linkedin.com/pub/leszek-jurdziak/7/337/568
https://www.researchgate.net/profile/Leszek_Jurdziak/

Odwiedził z wykładami: NTUA w Atenach (2008), TU Crete (2010), Dumlupinar University w Turcji (2011), TU Delft (2013) jak i Legon University, KNUST Univ. i TARKWA Univ. w Ghanie (2010). Jest członkiem: European Economic Association (EEA), International Association for Energy Economics (IAEE), International Atlantic Econnomic Society, International Association for Mathematical Geosciences (IAMG), Polskiego Stowarzyszenia Wyceny Złóż i Stowarzyszenia Zarządzania Ryzykiem POLRISK.