Dr inż. Ryszard Błażej

Adiunkt w Zakładzie Systemów Maszynowych na Wydziale Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej. Jest absolwentem Wydziału Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii. W 2001 r. obronił pracę doktorską na temat: "Wpływ właściwości mechanicznych rdzenia taśm przenośnikowych tkaninowo-gumowych na wytrzymałość ich połączeń".  Od 20 lat związany z akredytowanym Laboratorium Transportu Taśmowego, gdzie aktywnie prowadzi badania taśm i ich połączeń.

Od 10 lat specjalizuje się w  diagnostyce bezinwazyjnej taśm przenośnikowych. Jest kierownikiem dwóch projektów naukowo-badawczych „Inteligentny system do automatycznego badania i ciągłej diagnozy stanu taśm przenośnikowych” oraz „Kompleksowa metoda oceny zużycia taśm przenośnikowych i jej wykorzystanie do opracowania racjonalnej strategii wymian„. Za swoje osiągnięcia został wielokrotnie wyróżniony nagrodą I stopnia w dziedzinie techniki od Wrocławskiej Rady NOT między innymi za  „Opracowanie i wdrożenie ekologicznej technologii łączenia taśm przenośnikowych z linkami stalowymi według Instrukcji opracowanej przez Instytut Górnictwa Politechniki Wrocławskiej dla PGE GiEK S.A. Oddział KWB Turów w Bogatyni” oraz „Opracowanie, wykonanie i wdrożenie wysokiej rozdzielczości systemu automatycznej diagnostyki taśm przenośnikowych z rdzeniem z linkami stalowymi w PGE GiEK S.A. oddział KWB TURÓW w Bogatyni”.

Jest autorem czterech patentów, kilkudziesięciu artykułów, w tym także międzynarodowych, zleceń i raportów dla przemysłu.

Jego artykuły można znaleźć na stronach internetowych:
http://www.researchgate.net/profile/Ryszard_Blazej
http://www.linkedin.com/pub/ryszard-błażej/a1/b69/79a